GOT FEEDBACK?

Terima kasih kerana memberi peluang kepada RAHCo untuk berkhidmat kepada anda. Kami memohon jasa baik anda untuk meluangkan sedikit masa bagi mengisi borang maklum balas, sebagai penilaian terhadap khidmat yang telah RAHCo berikan. Kerjasama anda amat kami harapkan dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Borang Maklum Balas Pelanggan

1. Bagaimana tahap kepuasan anda secara keseluruhan khidmat yang telah diberikan?

2. Bagaimana penilaian anda terhadap kaedah komunikasi yang digunakan dalam proses penyediaan dokumen Perjanjian Jual Beli?

3. Sejauh manakah pihak kami memudahkan urusan pihak tuan dalam proses menandatangani Perjanjian Jual Beli?

4. Adakah anda faham dengan jelas segala maklumat dan penerangan yang disampaikan oleh peguam yang membantu anda dalam proses menandatangani Perjanjian Jual Beli?

5. Adakah anda akan rekomen RAHCo kepada kenalan anda?